تبلیغات

طراحی وب سایت

نظر سنجی

  • با ما چگونه آشنا شده اید ؟
  • موتورهای جستجو (152)
  • تبلیغات محیطی (14)
  • مجله ها (89)
  • نمایشگاه ها (22)
  • پیامک (14)
  • همکاران (10)
  • دوستان (28)
  • موارد دیگر (35)

سس خردل

مواد لازم سس خردل

طرز تهیه سس خردل

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺮﺩﻝ

1 ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮﺭﯼ

آﺑﻠﯿﻤﻮ

2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ

ﺧﺎﻣﻪ

4 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ

ﭘﯿﺎﺯ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ

1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ

ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ


 

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻦ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﯾﮑﺪﺳﺖ  ﻭ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺳﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺷﺘﯽ، ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﻭ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﮒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

دستور غذاهای مشابه

سس هزار جزیره
سس تارتار
رازهای درست کردن یک سس خوش مزه
سس خردل

ارسال نظر

پیام